Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6AR(4)_v1-0E2018-07-31ePUAP
6.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
7.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
8.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
9.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
10.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
11.CIT-6R(5)_v1-0E2018-07-31ePUAP
12.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
13.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
14.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
15.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
16.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
17.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
18.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
19.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
20.CIT-8(26)_v1-0E2018-08-09ePUAP
21.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
22.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
23.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
24.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
25.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
26.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
27.CIT-8AB(1)_v1-0E2018-08-09ePUAP
28.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
29.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
30.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
31.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
32.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
33.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
34.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
35.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
36.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
37.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-9R(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
40.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
41.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
42.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
43.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
44.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
45.CIT-10Z(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
46.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
47.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
48.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-11R(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
51.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
52.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
53.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
54.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
55.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
57.CIT-D(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
58.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
59.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
60.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
61.CIT-ST(7)_v5-0E2018-07-13ePUAP
62.CIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
63.CIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
64.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
65.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
66.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
67.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
68.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
69.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
70.IFT-2(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
71.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
72.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
73.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
74.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
75.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
76.IFT-2R(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
Załączniki
77.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
78.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
79.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
80.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
81.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
82.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
83.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
84.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
85.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
86.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
87.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
88.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
89.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
90.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
91.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
92.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
93.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
94.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
95.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
96.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
97.IFT-1(14)_v1-1E2019-01-01ePUAP
98.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
99.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
100.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
101.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
102.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
103.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
104.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
105.IFT-1R(14)_v1-1E2019-01-01ePUAP
106.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
107.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
108.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
109.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
110.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
111.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
112.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
113.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
114.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
115.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
116.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
117.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
118.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
119.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
120.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
121.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
122.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
123.PIT-4R(7)_v1-0E2018-03-09ePUAP
124.PIT-4R(8)_v1-0E2019-01-01ePUAP
125.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
126.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
127.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
128.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
129.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
130.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
131.PIT-6(13)_v1-0E2019-01-01ePUAP
132.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
133.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
134.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
135.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
136.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
137.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
138.PIT-8C(9)_v1-0E2019-01-01ePUAP
139.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
140.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
141.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
142.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
143.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
144.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
145.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
146.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
147.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
148.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
149.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
150.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
151.PIT-11(24)_v1-0E2019-01-01ePUAP
152.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
153.PIT-11A(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
154.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
155.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
156.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
157.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
158.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
159.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
160.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
161.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
162.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
163.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
164.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
165.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
166.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
167.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
168.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
169.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
170.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
171.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
172.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
173.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
174.PIT-36(25)_v1-0E2018-01-01ePUAP
175.PIT-36(26)_v1-0E2019-01-01ePUAP
176.PIT-36S(26)_v1-0E2019-01-01ePUAP
177.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
178.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
179.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
180.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
181.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
182.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
183.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
184.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
185.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
186.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
187.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
188.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
189.PIT-37(24)_v1-0E2018-01-01ePUAP
190.PIT-37(25)_v1-0E2019-01-01ePUAP
191.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
192.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
193.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
194.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
195.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
196.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
197.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
198.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
199.PIT-40A(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
200.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
201.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
202.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
203.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
204.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
205.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
206.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
207.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
208.PIT-R(19)_v1-0E2019-01-01ePUAP
209.PIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
210.PIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
Załączniki
211.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
212.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
213.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
214.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
215.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
216.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
217.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
218.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
219.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
220.PIT-2K(8)_Z_v3-0E2019-01-01ePUAP
221.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
222.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
223.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
224.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
225.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
226.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
227.PIT-R(19)_Z_v1-0E2019-01-01ePUAP
228.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
229.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
230.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
231.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
232.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
233.PIT_BR(3)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
234.PIT_BR(3)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
235.PIT_BR(3)_Z36LS_v1-0E2019-01-01ePUAP
236.PIT_BR(3)_Z36S_v1-0E2019-01-01ePUAP
237.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
238.PIT_B(16)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
239.PIT_B(16)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
240.PIT_B(16)_Z36LS_v1-0E2019-01-01ePUAP
241.PIT_B(16)_Z36S_v1-0E2019-01-01ePUAP
242.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
243.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
244.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
245.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
246.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
247.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
248.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
249.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
250.PIT_D(27)_Z_v1-0E2019-01-01ePUAP
251.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
252.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
253.PIT_DS(3)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
254.PIT_DS(3)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
255.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
256.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
257.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
258.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
259.PIT_M(7)_Z_v3-0E2019-01-01ePUAP
260.PIT_MIT(1)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
261.PIT_MIT(1)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
262.PIT_MIT(1)_Z36LS_v1-0E2019-01-01ePUAP
263.PIT_MIT(1)_Z36S_v1-0E2019-01-01ePUAP
264.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
265.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
266.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
267.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
268.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
269.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
270.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
271.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
272.PIT_O(23)_Z3X_v1-0E2019-01-01ePUAP
273.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
274.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
275.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
276.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
277.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
278.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
279.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
280.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
281.PIT_Z(7)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
282.PIT_Z(7)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
283.PIT_Z(7)_Z36LS_v1-0E2019-01-01ePUAP
284.PIT_Z(7)_Z36S_v1-0E2019-01-01ePUAP
285.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
286.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
287.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
288.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
289.PIT_ZG(6)_Z36_v1-0E2019-01-01ePUAP
290.PIT_ZG(6)_Z36L_v1-0E2019-01-01ePUAP
291.PIT_ZG(6)_Z36LS_v1-0E2019-01-01ePUAP
292.PIT_ZG(6)_Z36S_v1-0E2019-01-01ePUAP
293.PIT_ZG(6)_Z38_v1-0E2019-01-01ePUAP
294.PIT_ZG(6)_Z39_v1-0E2019-01-01ePUAP
295.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
296.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
297.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
298.SSE-R(5)_Z_v4-0E2019-01-01ePUAP
299.SSE-R(5)_Z_v4-0E2019-01-01ePUAP
300.SSE-R_A(3)_Z_v3-0E2019-01-01ePUAP
301.SSE_A(2)_Z_v3-0E2019-01-01ePUAP
PPW
302.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
303.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
304.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
305.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
306.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
307.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
308.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
309.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
310.PIT-38(12)_v1-0E2018-01-01ePUAP
311.PIT-38(13)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
312.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
313.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
314.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
315.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
316.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
317.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
318.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
319.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
320.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
321.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
322.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
323.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
324.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
325.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
326.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
327.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
328.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
329.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
330.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
331.PIT-36L(14)_v1-0E2018-01-01ePUAP
332.PIT-36L(15)_v1-0E2019-01-01ePUAP
333.PIT-36LS(15)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
334.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
335.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
336.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
337.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
338.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
339.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
340.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
341.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
342.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
343.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
344.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
345.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
346.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
347.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
348.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
349.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
350.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
351.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
352.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
353.PIT-8AR(7)_v1-0E2019-01-01ePUAP
354.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
355.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
356.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
357.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
358.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
359.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
360.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
361.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
362.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
363.PIT-39(8)_v1-0E2018-01-01ePUAP
364.PIT-39(9)_v1-0E2019-01-01ePUAP
Załączniki
365.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
366.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
367.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
368.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
369.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
370.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
371.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
372.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
373.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
374.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
375.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
376.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
377.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
378.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
379.PIT-28(20)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
380.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
381.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
382.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
383.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
384.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
385.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
386.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
387.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
388.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
389.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
390.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
391.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
392.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
393.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
394.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
395.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
396.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
397.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
398.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
399.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
400.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
401.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
402.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
403.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
404.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
405.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
406.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
407.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
408.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
409.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
410.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
411.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
412.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
413.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
414.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
415.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
416.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
417.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
418.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
419.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
420.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
421.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
422.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
423.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
424.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
425.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
426.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
427.PCC-2(7)_v3-0E2018-01-26ePUAP
428.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
429.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
430.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
431.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
432.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
433.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
434.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
435.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
436.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
437.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
438.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
439.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
440.SD-2(6)_v3-0E2018-01-26ePUAP
441.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
442.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
443.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
444.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
445.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
446.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
447.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
448.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
449.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
450.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
451.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
452.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
453.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
454.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
455.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
456.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
457.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
458.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
459.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
460.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
461.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
462.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
463.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
464.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
465.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
466.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
467.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
468.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
469.VAT-7(18)_v1-1E2018-08-27ePUAP
470.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
471.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
472.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
473.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
474.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
475.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
476.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
477.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
478.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
479.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
480.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
481.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
482.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
483.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
484.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
485.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
486.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
487.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
488.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
489.VAT-7K(12)_v1-2E2018-08-28ePUAP
490.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
491.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
492.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
493.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
494.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
495.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
496.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
497.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
498.VAT-8(9)_v1-0E2018-05-17ePUAP
499.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
500.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
501.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
502.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
503.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
504.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
505.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
506.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
507.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
508.VAT-9M(8)_v1-0E2018-05-17ePUAP
509.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
510.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
511.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
512.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
513.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
514.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
515.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
516.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
517.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
518.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
519.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
520.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
521.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
522.VAT-12(4)_v1-0E2018-05-17ePUAP
523.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
524.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
525.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
526.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
527.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
528.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
529.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
530.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
531.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
532.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
533.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
534.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
535.VAT-28(2)_v1-0E2017-01-19ePUAP
536.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
537.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
538.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
539.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
540.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
541.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
542.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
543.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
544.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
545.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
546.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
547.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
548.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
549.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
550.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
551.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
552.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
553.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
554.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
555.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
556.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
557.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
558.VAT-Z(5)_v1-1E2017-01-13ePUAP
559.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
560.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
561.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
562.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
563.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
564.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
565.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
566.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
567.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
568.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
569.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
570.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
571.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
572.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
573.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
574.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
575.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
576.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
577.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
578.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
579.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
580.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
581.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
582.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
583.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
584.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
585.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
586.NIP-2(10)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
587.NIP-2(11)_1-0E2018-02-27ePUAP
588.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
589.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
590.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
591.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
592.NIP-7(3)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
593.NIP-7(4)_1-0E2018-02-27ePUAP
594.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
595.NIP-8(2)_1-0E2018-03-01ePUAP
596.NIP-8(2)_1-1E2018-03-07ePUAP
ZAP
597.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
598.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
599.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
600.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
601.ZAP-3(4)_1-0E2018-03-01ePUAP
ZAW
602.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
603.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
604.ZAW-K(3)2016-10-12ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
605.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
606.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
607.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
608.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
609.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
610.ORD-ZU(3)_v2-0E2019-01-01ePUAP
611.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
612.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
613.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
614.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
615.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
616.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
617.CBC-P(2)2018-11-28ePUAP
618.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
619.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
620.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
621.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
622.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
623.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
624.FAT-1(3)_v1-0E2018-04-04ePUAP
625.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
626.IGH-1(1)_v1-1E2018-07-18ePUAP
627.OPD-1(2)2018-12-04ePUAP
628.OPL-1(5)2018-11-02ePUAP
629.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
630.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
631.OPS-1(2)2018-12-04ePUAP
632.ORD-HZ(4)2018-10-12ePUAP
633.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
634.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
635.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
636.ORD-IN2016-01-29ePUAP
637.ORD-IN2017-03-01ePUAP
638.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
639.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
640.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
641.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
642.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
643.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
644.ORD-OG2017-03-01ePUAP
645.ORD-OG2017-11-17ePUAP
646.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
647.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
648.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
649.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
650.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
651.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
652.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
653.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
654.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
655.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
656.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
657.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
658.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
659.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
660.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
661.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
662.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
663.PPD-1(2)2018-11-28ePUAP
664.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
665.PPS-1(2)2018-11-28ePUAP
666.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
667.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
668.UPL-1(6)2018-11-02ePUAP
669.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
670.WGH2017-11-17ePUAP
671.WIA-WN2018-11-02ePUAP
672.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH UZYSKANYCH W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ REGULUJĄCYCH STATYSTYKĘ INTRASTAT i EXTRASTAT2018-09-25ePUAP
673.WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE2018-11-26ePUAP
674.Wzór informacji o czynnościach notarialnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 2017-10-19ePUAP
675.Wzór informacji identyfikującej instytucję obowiązaną w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
676.Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
677.Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
678.Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-30ePUAP
679.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
680.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-02-23ePUAP
681.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-03-21ePUAP
Definicje
682.ElementarneTypyDanych_v2-0
683.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
684.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
685.ElementarneTypyDanych_v5-0E2019-01-01ePUAP
686.SIG-2008_v2-0
687.SIG-VAP_v1-0
688.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
689.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
690.SPR_MT(1)_Z_v3-0E2019-01-01ePUAP
691.StrukturyDanych_v2-0
692.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
693.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
694.StrukturyDanych_v5-0E2019-01-01ePUAP
695.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
696.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
697.KodyCechKrajow_v1-1
698.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
699.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
700.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
701.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
702.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
703.KodyGmin_v1-0
704.KodyGmin_v2-0
705.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
706.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
707.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
708.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
709.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
710.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
711.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
712.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
713.KodyKrajow_v3-0
714.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
715.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
716.KodyKrajow_v5-0E2019-01-01ePUAP
717.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
718.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
719.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
720.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
721.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
722.KodyPKD_v1-0
723.KodyPKD_v1-0EePUAP
724.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
725.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
726.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
727.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
728.KodyUrzedowSkarbowych_v5-0E2019-01-01ePUAP
729.OpisyTowarow_v1-0
730.OpisyTowarow_v2-0
731.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
732.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
733.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
734.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
735.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
736.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
737.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
738.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
739.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
740.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
741.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
742.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
743.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
744.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
745.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2017
746.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
747.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
748.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
749.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2018
750.PIT-11Z(24)_2-0E2019-01-01ePUAP
751.PIT-8CZ(9)_2-0E2019-01-01ePUAP
752.PIT-RZ(19)_2-0E2019-01-01ePUAP
- podpis
753.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2018.12.29 00:30

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").