Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - UPO


Formularz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - formularz umożliwia wykonanie następujących czynności:

  1. Dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem Bramki e-Deklaracje (wszystkie dokumenty składane jako pojedyncze)
    1. Sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu,
    2. Pobranie UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200".
  2. Dla dokumentów składanych za pośrednictwem UBD – Uniwersalnej Bramki Dokumentów (dokumenty wielopozycyjne: PIT-11Z, PIT-8C, PIT-R, PIT-40)
    1. Pobranie UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200".
    Sprawdzenie statusu dla dokumentów składanych kanałem UBD, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania służącego do przesyłania dokumentów.