Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - CIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznachCIT-D(5)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-D(6)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-D(5)
INSTRUKCJA
CIT-D(5)
INSTRUKCJA
CIT-D(4)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-D(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-D(3)
INSTRUKCJA
CIT-D(3)
INSTRUKCJA
2Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychCIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
CIT-ST(7)
INSTRUKCJA
3Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-6AR(3)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-6AR(4)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-6AR(3)
INSTRUKCJA
CIT-6AR(3)
INSTRUKCJA
CIT-6AR(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-6AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-6AR(1)
INSTRUKCJA
CIT-6AR(1)
INSTRUKCJA
4Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-6R(4)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-6R(5)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-6R(4)
INSTRUKCJA
CIT-6R(4)
INSTRUKCJA
CIT-6R(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-6R(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-6R(2)
INSTRUKCJA
CIT-6R(2)
INSTRUKCJA
5Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych-CIT-8(25)
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8(24)
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8(23)
INSTRUKCJA
CIT-8(24)
INSTRUKCJA
CIT-8(22)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-8(23)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-8(21)
INSTRUKCJA
CIT-8(21)
INSTRUKCJA
6Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych-CIT-8A(12)
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8A(11)
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8A(10)
INSTRUKCJA
CIT-8A(11)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
INSTRUKCJA
CIT-8A(9)
INSTRUKCJA
CIT-8A(8)
INSTRUKCJA
CIT-8A(8)
INSTRUKCJA
7Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy-CIT-8B(11)
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8B(10)
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
INSTRUKCJA
CIT-8B(9)
INSTRUKCJA
CIT-8B(9)
INSTRUKCJA
CIT-8B(7)
INSTRUKCJA
CIT-8B(7)
INSTRUKCJA
8Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawcówCIT-9R(5)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-9R(6)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-9R(5)
INSTRUKCJA
CIT-9R(5)
INSTRUKCJA
CIT-9R(4)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-9R(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-9R(3)
INSTRUKCJA
CIT-9R(3)
INSTRUKCJA
9Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-CIT-10Z(3)
INSTRUKCJA
CIT-10Z(3)
INSTRUKCJA
CIT-10Z(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-10Z(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-10Z(1)
INSTRUKCJA
CIT-10Z(1)
INSTRUKCJA
10Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6ARCIT-11R(3)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-11R(4)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
CIT-11R(3)
INSTRUKCJA
CIT-11R(3)
INSTRUKCJA
CIT-11R(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
CIT-11R(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
CIT-11R(1)
INSTRUKCJA
CIT-11R(1)
INSTRUKCJA
11Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]IFT-2(7)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
IFT-2(8)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
IFT-2(7)
INSTRUKCJA
IFT-2(7)
INSTRUKCJA
IFT-2(6)
INSTRUKCJA
IFT-2(7)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-2(5)
INSTRUKCJA
IFT-2(5)
INSTRUKCJA
12Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]IFT-2R(7)
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
INSTRUKCJA
IFT-2R(8)
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018
INSTRUKCJA
IFT-2R(7)
INSTRUKCJA
IFT-2R(7)
INSTRUKCJA
IFT-2R(6)
INSTRUKCJA
IFT-2R(7)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-2R(5)
INSTRUKCJA
IFT-2R(5)
INSTRUKCJA
13Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych-CIT-CFC(2)
INSTRUKCJA
CIT-CFC(2)
INSTRUKCJA
CIT-CFC(1)
INSTRUKCJA
--
14Uproszczone sprawozdanie-CIT-TP(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018
INSTRUKCJA
----