Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - PIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ("dane autoryzujące").
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną przy użyciu formularzy interaktywnych nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!
Od 15 marca 2017 r. profilem zaufanym ePUAP mogą być podpisywane PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37, PIT-38 składane z Portalu Podatkowego przy użyciu formularzy online.

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2019201820172016201520142013
1Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1(14)*
INSTRUKCJA
IFT-1(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1(12)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
IFT-1(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-1(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1(9)
INSTRUKCJA
IFT-1(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
2Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1R(14)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(13)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(12)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
IFT-1R(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)
INSTRUKCJA
IFT-1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
3Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy--IFT-3(8)*
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2017
INSTRUKCJA
IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(6)
INSTRUKCJA
4Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy--IFT-3R(8)*
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2017
INSTRUKCJA
IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(6)
INSTRUKCJA
5Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich-PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(17)
INSTRUKCJA
PIT-R(15)
INSTRUKCJA
PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
6Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-4R(7)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(6)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(6)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-4R(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-4R(5)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)
INSTRUKCJA
PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
7Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej-PIT-6(12)
INSTRUKCJA
PIT-6(12)
INSTRUKCJA
PIT-6(12)
INSTRUKCJA
PIT-6(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-6(12)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-6(11)
INSTRUKCJA
PIT-6(9)
INSTRUKCJA
PIT-6(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
8Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej--PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)
INSTRUKCJA
PIT-6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
9Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym-PIT-8AR(6)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(6)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(6)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-8AR(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-8AR(4)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)
INSTRUKCJA
PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
10Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych-PIT-8C(8)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(8)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(8)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(7)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-8C(8)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-8C(7)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)
INSTRUKCJA
PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
11Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-11(23)*
INSTRUKCJA
PIT-11(23)*
INSTRUKCJA
PIT-11(23)*
INSTRUKCJA
PIT-11(22)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-11(23)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-11(21)*
INSTRUKCJA
PIT-11(19)
INSTRUKCJA
PIT-11(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
12Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy-PIT-11K(23)
INSTRUKCJA
PIT-11K(23)
INSTRUKCJA
PIT-11K(23)
INSTRUKCJA
PIT-11K(23)
INSTRUKCJA
PIT-11K(21)
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)
INSTRUKCJA
PIT-11K(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
13Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej-PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(6)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013
INSTRUKCJA
14Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej-PIT-16 online *PIT-16 online *PIT-16 online *PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
15Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej-PIT-16Z online *PIT-16Z online *PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z online *
PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
16Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego--PIT-16A online *PIT-16A online *PIT-16A(9)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
17Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego-PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
18Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym------PIT-23(6)
INSTRUKCJA
19Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok--PIT-28(20)*
INSTRUKCJA
PIT-28(19)*
INSTRUKCJA
PIT-28(19)*
INSTRUKCJA
PIT-28(18)*
INSTRUKCJA
PIT-28(17)*
INSTRUKCJA
20Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym--PIT-36(25)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(23)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
21Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym--PIT-36L(14)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(12)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
22Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym--PIT-37(24)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(23)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(22)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
23Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-38(13)*
INSTRUKCJA
PIT-38(12)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
24Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-39(9)*
INSTRUKCJA
PIT-39(8)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(7)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(7)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(6)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(5)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
25Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika---PIT-40(22)*
dotyczy formularzy składanych do 15.03.2017
INSTRUKCJA
PIT-40(22)*
INSTRUKCJA
PIT-40(20)*
INSTRUKCJA
PIT-40(19)
INSTRUKCJA
26Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych-PIT-CFC(2)*
INSTRUKCJA
PIT-CFC(2)*
INSTRUKCJA
PIT-CFC(2)*
INSTRUKCJA
PIT-CFC(1)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
--
27Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego-PIT-OP(1)*
INSTRUKCJA
-----
28Uproszczone sprawozdanie-PIT-TP(2)
INSTRUKCJA
PIT-TP(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018
INSTRUKCJA
----