Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Inne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ("dane autoryzujące").
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotówCBC-P(2)
INSTRUKCJA
CBC-P(1)
INSTRUKCJA
CBC-P(1)
INSTRUKCJA
---
2Informacja o grupie podmiotów-CBC-R(1)
INSTRUKCJA
CBC-R(1)
INSTRUKCJA
---
3Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych-CRS-1(1)
INSTRUKCJA
CRS-1(1)
INSTRUKCJA
---
4Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych-FAT-1(3)
INSTRUKCJA
FAT-1(2)
INSTRUKCJA
FAT-1(1)
INSTRUKCJA
--
5Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowychFIN-1(1)
INSTRUKCJA
FIN-1(1)
INSTRUKCJA
FIN-1(1)
INSTRUKCJA
---
6Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowychIGH-1(1)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
IGH-1(1)*
dotyczy formularzy składanych od II kwartał 2017
BROSZURA
INSTRUKCJA
----
7Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-2(11)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
-
8Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-7(4)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
NIP-7(2)
INSTRUKCJA
NIP-7(2)
INSTRUKCJA
9Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniającychNIP-8(2)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
-
10Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osóbORD-TK(4)
INSTRUKCJA
ORD-TK(4)
INSTRUKCJA
ORD-TK(4)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
11Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.ORD-U(5)
INSTRUKCJA
ORD-U(5)
INSTRUKCJA
ORD-U(5)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
12Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)ORD-W1(4)
INSTRUKCJA
ORD-W1(4)
INSTRUKCJA
ORD-W1(4)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
13Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikaPCC-2 onlinePCC-2 onlinePCC-2 onlinePCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
14Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPCC-3 online *PCC-3 online *PCC-3 online *PCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
INSTRUKCJA
PCC-3(2)*
INSTRUKCJA
15Informacja o pozostałych podatnikachPCC-3/A online *PCC-3/A online *PCC-3/A online *PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
-
16Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowymPT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
17Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnegoPT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
18Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuSD-2 onlineSD-2 onlineSD-2 onlineSD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
19Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychSD-3 online *SD-3 online *SD-3 online *SD-3(5)*
INSTRUKCJA
SD-3(5)*
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4)
INSTRUKCJA
20Informacja o pozostałych podatnikachSD-3/A online *SD-3/A online *SD-3/A online *SD-3A(5)
INSTRUKCJA
SD-3A(5)
INSTRUKCJA
-
21Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychSD-Z2 online *SD-Z2 online *SD-Z2 online *SD-Z2(5)*
INSTRUKCJA
SD-Z2(5)*
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
22Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy-SPW-1(1)
INSTRUKCJA
SPW-1(1)
INSTRUKCJA
---
23Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowegoSPW-2(1)
INSTRUKCJA
SPW-2(1)
INSTRUKCJA
SPW-2(1)
INSTRUKCJA
---
24Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartałWZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
25Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zyskuWZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
26Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
27Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartałWZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
28Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zyskuWZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
29Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
30Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemZAP-3(4)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA
ZAP-3(2)
INSTRUKCJA