Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - VAT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ("dane autoryzujące").
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7(17)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-7(18)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-7(17)*
INSTRUKCJA
VAT-7(16)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
INSTRUKCJA
VAT-7(17)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-7(15)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
INSTRUKCJA
VAT-7(13)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2013 r. do rozliczenia za marzec 2013 r.
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
2Deklaracja dla podatku od towarów i usług--VAT-7D(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2016
INSTRUKCJA
VAT-7D(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2016
INSTRUKCJA
VAT-7D(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016
INSTRUKCJA
VAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7D(6)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7D(5)*
INSTRUKCJA
VAT-7D(4)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA
3Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7K(11)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2018
INSTRUKCJA
VAT-7K(12)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2018
INSTRUKCJA
VAT-7K(11)*
INSTRUKCJA
VAT-7K(10)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2016
INSTRUKCJA
VAT-7K(11)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7K(9)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
INSTRUKCJA
VAT-7K(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA
4Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-8(8)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-8(9)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-8(8)*
INSTRUKCJA
VAT-8(7)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
INSTRUKCJA
VAT-8(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
INSTRUKCJA
VAT-8(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
INSTRUKCJA
VAT-8(4)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
5Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-9M(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-9M(6)*
INSTRUKCJA
VAT-9M(7)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017
INSTRUKCJA
VAT-9M(5)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
INSTRUKCJA
VAT-9M(6)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
INSTRUKCJA
VAT-9M(4)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
INSTRUKCJA
VAT-9M(2)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
6Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT-10(5)*
INSTRUKCJA
VAT-10(5)*
INSTRUKCJA
VAT-10(5)*
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA
7Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportuVAT-11(5)*
INSTRUKCJA
VAT-11(5)*
INSTRUKCJA
VAT-11(5)*
INSTRUKCJA
VAT-11(4)
INSTRUKCJA
VAT-11(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2014
INSTRUKCJA
VAT-11(3)
INSTRUKCJA
VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA
VAT-11(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA
8Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-12(3)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-12(4)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018
INSTRUKCJA
VAT-12(3)*
INSTRUKCJA
VAT-12(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(1)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA
9Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoVAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
10Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuVAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA
11Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportuVAT-23(2)*
INSTRUKCJA
VAT-23(2)*
INSTRUKCJA
VAT-23(2)*
INSTRUKCJA
VAT-23(2)*
INSTRUKCJA
VAT-23(2)*
INSTRUKCJA
VAT-23(2)*
INSTRUKCJA
12Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu----VAT-24(2)
INSTRUKCJA
VAT-24(2)
INSTRUKCJA
13Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczejVAT-26(1)*
INSTRUKCJA
VAT-26(1)*
INSTRUKCJA
VAT-26(1)*
INSTRUKCJA
VAT-26(1)*
INSTRUKCJA
VAT-26(1)*
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2014
INSTRUKCJA
-
14Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowymVAT-27(2)*
INSTRUKCJA
VAT-27(1)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
INSTRUKCJA
VAT-27(2)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017 r.
INSTRUKCJA
VAT-27(1)*
INSTRUKCJA
VAT-27(1)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
--
15Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym-VAT-27(2)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.(max)
INSTRUKCJA
VAT-27K(1)*
INSTRUKCJA
VAT-27K(1)*
INSTRUKCJA
--
16Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim-VAT-REF(4)
INSTRUKCJA
VAT-REF(4)
INSTRUKCJA
VAT-REF(4)
INSTRUKCJA
VAT-REF(3)
INSTRUKCJA
VAT-REF(2)
INSTRUKCJA
VAT-REF(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2013
INSTRUKCJA
17Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UE(4)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
INSTRUKCJA
VAT-UE(4)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(2)
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA
18Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK(4)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
INSTRUKCJA
VAT-UEK(4)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(2)
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA
19Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługVAT-R(13)
INSTRUKCJA
VAT-R(12)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
INSTRUKCJA
VAT-R(13)
INSTRUKCJA
VAT-R(12)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
20Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługVAT-Z(5)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
INSTRUKCJA
VAT-Z(5)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
21Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VATVIN-R(2)
INSTRUKCJA
VIN-R(2)
INSTRUKCJA
VIN-R(2)
INSTRUKCJA
VIN-R(2)
INSTRUKCJA
--
22Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VATVIU-R(2)
INSTRUKCJA
VIU-R(2)
INSTRUKCJA
VIU-R(2)
INSTRUKCJA
VIU-R(2)
INSTRUKCJA
--
23Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnejVIN-D(1)
INSTRUKCJA
VIN-D(1)
INSTRUKCJA
VIN-D(1)
INSTRUKCJA
VIN-D(1)
INSTRUKCJA
--
24Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnejVIU-D(1)
INSTRUKCJA
VIU-D(1)
INSTRUKCJA
VIU-D(1)
INSTRUKCJA
VIU-D(1)
INSTRUKCJA
--