Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Inne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
20122011201020092008
1Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osóbORD-TK(2)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-TK(1)ORD-TK(1)ORD-TK(1)ORD-TK(1)
2Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.ORD-U(3)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-U(2)ORD-U(2)ORD-U(2)ORD-U(2)
3Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)ORD-W1(2)ORD-W1(2)ORD-W1(2)ORD-W1(2)ORD-W1(2)
4Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikaPCC-2(5)PCC-2(4)PCC-2(4)PCC-2(4)PCC-2(3)
5Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPCC-3(2)*PCC-3(2)PCC-3(2)PCC-3(2)PCC-3(1)
6Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)---POG-R(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
POG-R(2)
7Deklaracja dla podatku od gier---POG-3A(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
POG-3A(2)
8Deklaracja dla podatku od gier---POG-3C(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
POG-3C(2)
9Deklaracja dla podatku od gier---POG-3D(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.10.2009
POG-3D(2)
10Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuSD-2(4)SD-2(3)SD-2(3)SD-2(3)SD-2(3)
11Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychSD-3(4)SD-3(2)
SD-3(4)
dotyczy formularzy składanych od 23.10.2011
SD-3(2)SD-3(2)SD-3(2)
12Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychSD-Z2(4)SD-Z2(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011
SD-Z2(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011
SD-Z2(3)SD-Z2(3)SD-Z2(2)
13Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartałWZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)
14Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zyskuWZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)
15Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)
16Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartałWZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)
17Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zyskuWZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)
18Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)
19Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej - dotyczą aktualizacji---ZAW-E2(2)
dotyczy formularzy składanych do 08.04.2009
ZAW-E2(2)
dotyczy formularzy składanych od 08.04.2008