Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - PIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
20122011201020092008
1Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1(9)IFT-1(8)IFT-1(7)IFT-1(7)IFT-1(7)
2Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1R(9)IFT-1R(8)IFT-1R(7)IFT-1R(7)IFT-1R(7)
3Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyIFT-3(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3(4)IFT-3(4)IFT-3(4)IFT-3(4)
4Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyIFT-3R(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3R(4)IFT-3R(4)IFT-3R(4)IFT-3R(4)
5Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskichPIT-R(15)PIT-R(15)PIT-R(13)PIT-R(13)PIT-R(13)
6Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-4R(3)PIT-4R(3)PIT-4R(3)PIT-4R(3)PIT-4R(2)
7Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6(9)PIT-6(8)PIT-6(8)PIT-6(8)PIT-6(8)
8Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6L(9)PIT-6L(8)PIT-6L(8)PIT-6L(8)PIT-6L(8)
9Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymPIT-8AR(2)PIT-8AR(1)PIT-8AR(1)PIT-8AR(1)PIT-8AR(1)
10Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnychPIT-8C(5)PIT-8C(5)PIT-8C(3)PIT-8C(3)PIT-8C(3)
11Informacja o wysokości wypłaconego stypendium-PIT-8S(3)PIT-8S(3)PIT-8S(3)PIT-8S(3)
12Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-11(19)PIT-11(19)PIT-11(17)PIT-11(17)PIT-11(16)
13Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracyPIT-11K(19)PIT-11K(19)PIT-11(17)PIT-11(17)PIT-11(16)
14Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejPIT-14(6)PIT-14(6)PIT-14(5)PIT-14(5)PIT-14(5)
15Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16(10)*PIT-16(9)*PIT-16(9)*PIT-16(9)-
16Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16(10)*PIT-16(9)*PIT-16(9)*PIT-16(9)-
17Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowegoPIT-16A(6)*PIT-16A(6)*PIT-16A(5)*PIT-16A(5)PIT-16A(5)
18Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowegoPIT-19A(5)*PIT-19A(5)*PIT-19A(4)*PIT-19A(4)PIT-19A(4)
19Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowymPIT-23(6)PIT-23(5)PIT-23(5)PIT-23(5)PIT-23(5)
20Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rokPIT-28(16)*PIT-28(16)*PIT-28(15)*PIT-28(14)PIT-28(14)
21Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-36(18)*
BROSZURA
PIT-36(17)*
BROSZURA
PIT-36(16)*
BROSZURA
PIT-36(14)*
BROSZURA
PIT-36(14)
BROSZURA
22Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-36L(8)*
BROSZURA
PIT-36L(7)*
BROSZURA
PIT-36L(6)*
BROSZURA
PIT-36L(5)*
BROSZURA
PIT-36L(5)
BROSZURA
23Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-37(18)*
BROSZURA
PIT-37(17)*
BROSZURA
PIT-37(16)*
BROSZURA
PIT-37(14)*
BROSZURA
PIT-37(14)*
BROSZURA
24Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-38(8)*
BROSZURA
PIT-38(7)*
BROSZURA
PIT-38(6)*
BROSZURA
PIT-38(5)*
BROSZURA
PIT-38(5)
BROSZURA
25Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-39(4)*
BROSZURA
PIT-39(3)*
BROSZURA
PIT-39(2)*
BROSZURA
PIT-39(1)*
BROSZURA
-
26Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnikaPIT-40(17)PIT-40(17)PIT-40(16)PIT-40(16)PIT-40(16)