Pamiętaj!

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez  Ministra Finansów  z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

 

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - VAT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
20122011201020092008
1Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7(12)*VAT-7(12)*VAT-7(11)VAT-7(10)VAT-7(9)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za listopad 2008 r.
VAT-7(10)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za grudzień 2008 r.
2Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7D(3)*VAT-7D(3)*VAT-7D(2)VAT-7D(1)-
3Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-7K(6)*VAT-7K(6)*VAT-7K(5)VAT-7K(4)VAT-7K(3)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za III kwartał 2008 r.
VAT-7K(4)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.
4Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-8(4)VAT-8(4)VAT-8(3)VAT-8(2)VAT-8(1)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za listopad 2008 r.
VAT-8(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za grudzień 2008 r.
5Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca---VAT-9(2)VAT-9(1)
dotyczy formularzy składanych do 30.11.2008
VAT-9(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2008
6Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M(2)VAT-9M(2)VAT-9M(1)--
7Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012
VAT-10(2)VAT-10(2)VAT-10(2)VAT-10(1)
dotyczy formularzy składanych do 30.11.2008
VAT-10(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2008
8Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportuVAT-11(1)
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012
VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012
VAT-11(1)VAT-11(1)VAT-11(1)VAT-11(1)
9Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-12(1)VAT-12(1)VAT-12(1)VAT-12(1)VAT-12(1)
10Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuVAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)VAT-21(2)
11Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportuVAT-23(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
VAT-23(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012
VAT-23(1)VAT-23(1)VAT-23(1)VAT-23(1)
12Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportuVAT-24(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
VAT-24(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012
VAT-24(1)VAT-24(1)VAT-24(1)VAT-24(1)
13Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskimVAT-REF(2)VAT-REF(2)VAT-REF(2)--
14Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UE(2)VAT-UE(2)VAT-UE(2)VAT-UE(1)VAT-UE(1)
15Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK(2)VAT-UEK(2)VAT-UEK(2)VAT-UEK(1)VAT-UEK(1)
16Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługVAT-R(11)----
17Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługVAT-Z(4)----